پاورپوینت ریخته گری فشار پایین در قالب های دائمی

پاورپوینت ریخته گری فشار پایین در قالب های دائمی

در این فایل power pointجامع و کاربردی که در غالب 30 slid میباشد به بررسی کامل ریخته گری فشار پایین در قالب های دائمی پرداخته و در زیر به تنها بخشی از موضاعات این فایل اشاره شده است:

اصول فرآیند

قالب های دائمی , کوره های نگهدارنده

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


ساخت قالب های فشار پایین

دستگاههای ریخته گری فشار پایین در قالب های دائمی

کوره های نگهدارنده

و…

فایل پیوست نخسه word از power point محصول میباشد

...کلیک جهت دانلود...