مقاله بررسی و مقایسه رفتار شکست جوش های مقاومتی نقطه ای در تست کندگی و تست کشش

دانلود مقاله با موضوع بررسی و مقایسه رفتار شکست جوش های مقاومتی نقطه ای در تست کندگی و تست کشش- برش،

در قالب pdf و در 10 صفحه.

در این مقاله کاربردی، بررسی و مقایسه رفتار شکست جوش های مقاومتی نقطه ای در تست کندگی و تست کشش- برش، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. در این پژوهش، به بررسی رفتار شکست جوش های مقاومتی نقطه ای فولادهای کم کربن در تست کندگی پر داخته شده است. به طور کلی، جوش های نقطه ای در دو مود شکست فصل مشترکی و شکست محیطی می شکنند. نتایج تجربی بیانگر وجود یک قطر دکمه بحرانی بر ای حصول شکست مود شکست محیطی است. قطر دکمه بحرانی در تست کشش- برش، بزرگ تر از قطر دکمه بحرانی در تست کندگی است. بررسی های متالوگرافی در سطح مقطع شکست در مود محیطی در تست کندگی نشان داد که شکست با جوانه زنی ترک در راس شیار موجود در اطراف دکمه جوش (منطقه درشت دانه HAZ) آغاز می شود. در حالی که در تست کشش- برش، شکست با یک مکانیزم گردنی شدن در فلز پایه رخ می دهد. مقدار نیروی ماکزیمم در تست کندگی بسیار کمتر از مقدار نیروی ماکزیمم در تست کشش- برش است.

این فایل به همراه چکیده، متن اصلی و منابع در اختیار شما قرار می گیرد.

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


  • جوشکاری مقاومتی نقطه ای فهرست مطالب عنوان صفحه سپاسگزاری فرایندهای جوشکاری 1 فرایند جوشکاری مقاومتی نقطه ای 11 اصطلاحات و بهسازی در نحوه جوشکاری نقطه ای 21 جوشکاری مقاومتی غلطکی 25 اصطلاحات و بهسازی برای جوشکاری مقاومتی غلطکی...

  • دانلود مقاله با موضوع مقایسه ریزساختار جوش مقاومتی نقطه ای فولاد نرم فریتی- پرلیتی با فولاد دوفازی فریتی- مارتنزیتی، در قالب pdf و در 10 صفحه. در این مقاله کاربردی، مقایسه ریزساختار جوش مقاومتی نقطه ای فولاد نرم...

  • دانلود مقاله با موضوع فرآیند کشش عمیق استوانه های با نسبت کشش خیلی بالا، در قالب word و در 8 صفحه، قابل ویرایش. چکیده مقاله: در این مقاله، فرآیند کشش عمیق استوانه های با نسبت کشش حدود 9...

تعداد صفحات: 10

...کلیک جهت دانلود...