پژوهش در مورد اتومبیل و توضیح قسمتهای مختلف آن (ایران خودرو)

پژوهش در مورد اتومبیل و توضیح قسمتهای مختلف آن (ایران خودرو)در 155 صفحه ورد قابل ویرایش

کنترل کالای وردی: قطعات ورودی شامل مواد خام (نظیر بلوکه سیلندر). کالای نیمه ساخته، کالای تمام شده(نظیر میل لنگ) می باشد. قطعات ورودی بر اساس- استانداردهای ایملز و بنز و *** مورد کنترل قرار می گیرند. قطعات ورودی براساس جدول *** دو مرحله ای *** نمونه گیری بعمل می آید. و مشخصه های لازم در نمونه گرفته شده مورد بررسی قرار می گیرند. و در مورد تائید یا عدم تائید آن تصمیم گیری بعمل می آید. تجهیزات و ابزار موجود در بخش کنترل کالای ورودی به منظور انجام کنترل کیفیت کالای ورودی عبارتند از:

1- دستگاه تعیین کننده سنتربودن قطعات

2- سختی سنج راکول

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


3- ترازوی دقیق با دقت 1*500

4- دستگاه الاستیکومتر ** (اندازه گیری بار فنرداری)

5- دستگاه اندازه گیری رینگ و پیستون

6- دستگاه ساعت پایه دار در عمودی

7- ابزار دقیق از قبیل میکرومتر، کولیس، گیج (برونرو) و غیره

8- ابزار جنبی کنترل از قبیل دستگاه گیره و غیره

9- برای هر یک از قطعات ورودی جیگ و فیکسچر (قید و بست) یا به عبارت دیگر شابلون (برونرو) وجود دارد تا *** گرفته شده از نظر ابعاد خطی و غیر خطی با آنها کنترل گردند و برای بعضی مشخصه، قطعه نمونه با خریداری شده از منابع داخل که از نظر تاثیر در کیفیت موتور از حساسیت زیادی برخوردارند صد درصد کنترل می گردند.

قابل ذکر است که در مورد کنترل قطعات ورودی از امکانات اطاق اندازه گیری و آزمایشگاه شیمی و متالوژی استفاده بعمل می آید که بعدا در اینمورد توضیح خواهیم داد.

کنترل کیفیت حین تولید:

در رابطه با سیستم کنترل کیفیت حین تولید، هم ایستگاههای بازرسی بین مراحل تولید وجود دارد و هم پروسس و ماشین آلات تولیدی با استفاده از نمودارهای آماری تحت کنترل می باشند.

در ارتباط با کنترل پروسس و ماشین آلات برای هر عمل براده برداری، مته کاری، سوراخکاری و فرزکاری در خطوط زنجیره ای نمودار کنترلی وجود دارد که هر ساعت یک بار اپراتور کنترل، یک نمونه از قطعه تولیدی برداشته و از نظر مشخصاتی که در نقشه قطعه مشخص شده تحت کنترل قرار می گیرد و این کنترلها با استفاده از کولیس، ابزار دقیق و گیج (برو، نرو) انجام می شود. در نقشه مربوط به مشخصات مورد کنترل (به همراه نمودار می باشد) وسائل لازم جهت اندازه گیری تعیین شده است بعضی از مشخصه های مورد کنترل بطور دقیق در محدوده تلرانس مشخص شده روی نمودار علامت گذاری می شود و بعضی مشخصات که با گیج (برو، نرو) مقایسه می گردند در مقابل حروف *** و **** علام ضربدر گذاشته می شود و این نمودارهای کنترل پروسس و ماشین آلات در کلیه براده برداری برای تمام دستگاهها وجود دارد. که این امر مطابق با استانداردهای بین المللی در جهت کنترل پروسه براده برداری و تراشکاری می باشد.

ایستگاههای بازرسی براساس اهمیت مشخصات مورد کنترل تعیین گردیده است بعضی از مشخصات از قبیل ترک داشتن قطعه، لنگی گری و اندازه های حساس نظیر قطر سیلندر صد درصد کنترل می گردند مثلا در مورد ترک یا تخلخل در قطعات شاتون، سرسیلندر- سیلندر میل سوپاپ صد در صد با دستگاه ترک یاب کنترل می شوند (این دستگاه با استفاده از ایجاد قطب های مغناطیسی درطرفین ترک و پاشیدن مایع دارای ذرات مغناطیسی روی قطعه و ایجاد جریان برق در دو سر قطعه، باعث مغناطیسی شدن قطعه گردیده و روی قطعه هر کجا شکاف باشد نفوذ می نماید. ذرات مغناطیس بصورت فلورانس است و با نور مادون بنفش کاملاً برجسته می شود و ترک ای تخلخل در قطعه مشخص می گردد و پس از عملیات ترک یابی یا تخلخل یا بی قطعه از داخل بوبین عبور داده می شود تا خاصیت مغناطیسی آن بر طرف گردد. در هر ایستگاه بازرسی تمام عملیاتی که در ماقبل آن ایستگاه روی قطعه صورت پذیرفته مورد کنترل واقع می شود در ایستگاههای بین مراحل تولید ده درصد قطعات بعنوان نمونه انتخاب و مورد کنترل قرار می گیرند.

در انتهای کلیه خطوط تولید با استفاده از دستگاههای نیوماتیکی و هیدرولیکی قطعات بازرسی صد در صد می شوند و قطعات سالم و ضایع *** را از یکدیگر مجزا می نمایند فرم خاصی در انتخای هر خط وجود دارد که آمار ضایعات و دوباره کاریها را در آن منعکس می نمایند در قسمت ماشین شاپ و خط دنده تراشی نیز به همین صورت اقدام می گردد.

بعنوان مثال در ارتباط با کنترل صد در صد در انتهای خطوط تولید، در انتهای شاتون علاوه بر کنترل صد در صد ابعاد خطی از نظر وزن نیز چک گردیده و مطابق تلورانسهای وزنی تعیین شده دسته بندی می شوند تا شاتونهای که هموزن هستند بر روی یک موتور بسته شوند و این دسته بندی با گذاشتن علامتهای رنگی بر روی ساق شاتون صورت می گیرد.

سیستم های کشوئی و نحوه درگیری دنده ها

از آنجا که چرخ دنده های مورب بوسیله کشوئی ها در روی محور اصلی ثابت می شوند، ساختمان کشوئی ها متفاوت بوده و نحوه عمل هر یک نوع درگیری را معین می کند. ذیلا چند نوع سیستم کشوئی درگیر شونده را بررسی می کنیم:

1- سیستم درگیر شونده چنگکی: در کنار چرخ دنده های مورب و در سمت کشوئی ها چنگکهایی وجود دارد که دندانه هایشان به اندازه دندانه های داخل کشوئی هاست.

با این طرح مشکل عدم تساوی تعداد دندانه های درگیر شونده برطرف می شود ولی هنوز مشکل عدم تساوی تعداد دوربین چنگکهای چرخ دنده و چنگکهای داخلی کشوئی وجود دارد. بنابراین یشرط لازم برای درگیری کامل که تساوی سرعت خطی ود چرخ است محقق نشده است. مراحل درگیری سیستم درگیر شونده چنگکی در شکل 6 تا 8 دیده می شود.

1- فرض کنیم دو محور چنگک دار با تعداد دندانه های مساوی وجود داشته باشد. یکی از محورها ثابت (چپ) و دیگری متحرک است (راست).

شکل 6- یکی از دو محور حرکت

2- چنگک متحرک بطرف چنگک ثابت حرکت می کند و چون سرعت خطی دو چرخ چنگک دار مساوی نیست، دو چنگک پس از کمی ضربه زدن و قلاب نمودن با یکدیگر درگیر می شوند (شکل 7)

3- پس از درگیری کامل دو محور یکپارچه شده و با سرعت یکسانی دوران می کنند (شکل 8)

شکل 7- محور ثابت بطرف محور محرک حرکت می کند

شکل 8- هر د ومحور با یکدیگر گردش می کنند

در جعبه دنده های با سیستم کشوئی چنگکی برای افزایش گشتاور خروجی، کشوئی به وسیله اهرم تعویض دنده و ماهک بطرف چرخ دنده بزرگتر حرکت می کند و آن را با محور اصلی ثابت می نماید. در این وضعیت قدرت از چرخ دنده کوچک زیر به چرخ دنده بزرگ رو منتقل شده و با گشتاور زیادی به چرخها ارسال می شود.

شکل 9- دنده سه رو با محور اصلی یکپارچه

وقتی نیاز به دور بیشتر و گشتاور کمتری باشد، کشوئی به طرف چرخ دندانه کوچکتر حرکت نموده و آن را با محوور اصلی یکپارچه می کند. درا ین وضعیت قدرت از چرخ بزرگ زیر به چرخ دنده کوچک رو انتقال یافته و با دور زیاد و گشتاور کم به چرخها ارسال می شود.

شکل 10- جعبه دنده چهار سرعته تمام سنکرونیزه

شکل 11- شکوئی محور اصلی با محور کلاچ را یکپارچه می کند (دنده مستقیم)

2- جعبه دنده های با سیستم درگیر شونده سنکرونیزه: در جعبه دنده های سنکرونیزه تنها عیب عدم تساوی دور هم که در نوع چنگکی وجود داشت مرتفع گردیده و شرایط آیده آل تساوی سرعت خطی دو چرخ دنده *** *محقق گردیده است.

اساس کار یکسان کننده سرعت (سنکرونیزورز)

برای آنکه در هنگام درگیر شدن دو چرخ دنده دور چرخها برابر شود، انتهای چرخ دنده را به شکل مخروطی در آورده اند. کشوئی هم دارای همین سطح مخروطی اصطکاکی است. در موقع تعویض دنده، کشوئی روی محرک حرکت لغزشی نموده و بطرف چرخ دنده نزدیک می شود. قسمت داخل یکشوئی با دنباله مخروطی چرخ دنده درگیر شده و دور آن را با دور خود برابر می کند. وقتی دور چرخ دندانه با دور کشوئی یکسان شد، پوسته تعویض خارجی کشوئی در روی قسمت داخی حرکت لغزشی نموده و با چنگکهای چرخ دنده درگیر می شود. اشکال 13 اساس کار سیستم سنکرونیزوزها را نشان می دهد.

شکل 12- مجموعه سنکرونیوز و کشوئی

شکل 13- اساس کار سیستم سنکرونیزورها

ساختمان دستگاه سنکرونیزور

دستگاه هم سرعت کننده و درگیر شونده در یک مجموعه ساخته شده اند. قسمت هم سرعت کننده داخل کشوئی قرار داشته و به وسیله اتصال هزار خار یا کشوئی روی محور اصلی حرکت لغزشی می نماید. قسمت درگیر شونده در خارج دستگاه قرار داشته و از داخل بوسیله اتصال هزارخار با هم سرعت کننده درگیر است و از خارج شیاری برای درگیری با ماهک دارد. بین هم بسرعت کننده و درگیر شونده ساچمه و فنر یا خارهای موشکی قرار دارد که در حالت عادی از حرت بی مورد آن جلوگیری می کند.

شکل 14- پوسته تعویض با سنکرونیوز مخروطی

طرز کار هم سرعت کننده (سنکرونیزور)

در موقع تعویض دنده، پس از گرفتن کلاچ، نیروی موتور از خط انتقال قدرت جدا می شود. لذا دندانه های همیشه گرد جعبه دنده با سرعت اولیه ای که اینرسی قطعات گردنده بر آن تحمیل می کند در حال چرخش می باشند. با این دوران دنده های مورب واقع در روی محور اصلی نیز در حال چرخش هستند. راننده پس از خلاص کردن دنده قبلی اهرم تعویض دندانه را در جهت درگیری دنده دیگر حرکت می دهد با این عمل نیرو را از ماهک به پوسته درگیر شونده وارد شده و سپس به وسیله ساچمه یا خار به پوسته هم سرعت کننده نیرو وارد شده و آن را به طرف چرخ دنده هدایت می کند. با چنین حرکتی سطح مخروطی پوسته هم سرعت کننده با دنباله مخروطی چرخ دنده درگیر شده و در اثر اصطکاک دور چرخ دنده ای که به طورهرز می گردد با پوسته درگیر شونده برابر شده و در لحظه ای که سرعت خطی این دو عضو یکسان شد، پوسته درگیر شونده با چنگکهای دنده درگیر شده و با آن یکپارچه می شود.

...کلیک جهت دانلود...