مکانیزم حرکتی طراحی شده در سالیدورک و کتیا

دسته بندی: مهندسی» مهندسی مکانیک

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: stp

مکانیزم حرکتی طراحی شده در سالیدورک و کتیا …

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


  • CATIA
  • SOLIDWORKS
  • نقشه های اجرایی مکانیزم حرکتی طراحی شده در سالیدورک
  • دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی
  • دانلود پروژه سالیدورک
  • پروژه نقشه کشی صنعتی
  • نقشه های اجرایی مکانیزم حرکتی
  • دانلود پروژه کتیا
  • پروژه سالیدورک

مکانیزم حرکتی طراحی شده در سالیدورک و کتیا

قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO

همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی

آماده جهت رندرگیری

...کلیک جهت دانلود...