گزارش کارآموزی برق درباره تجهیزات پست

گزارش کارآموزی برق درباره تجهیزات پست

دسته: برق

بازدید: 7 بار

فرمت فایل: docx

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


  • گزارش کاراموزی برق درباره طراحی پست برق دسته: برق بازدید: 6 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 1180 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 100 گزارش کاراموزی برق درباره طراحی پست برق خرید گزارش کاراموزی برق درباره طراحی پست برق...

  • گزارش کاراموزی برق در اداره برق در مورد پست ترانسفورماتور رله و تجهیزات دسته: برق بازدید: 6 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 1573 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 51 گزارش کاراموزی برق در اداره برق در مورد پست...

  • گزارش کارآموزی برق درباره تولید تابلو برق دسته: برق بازدید: 8 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 3469 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 پروژه تابلو برق تابلو برق گزارش کارآموزی برق درباره تولید تابلو برق گزارش کارآموزی برق...

حجم فایل: 2475 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 55

  • دانلود گزارش کارآموزی برق درباره تجهیزات پست
  • خرید گزارش کارآموزی برق درباره تجهیزات پست
  • دانلود پروژه کارورزی برق
  • پروژه کارورزی برق
  • گزارش کارآموزی برق درباره تجهیزات پست
  • گزارش کارآموزی برق درباره تجهیزات پست

مقدمه ای بر شبکه برق رسانی:

امروزه انرژی الکتریکی بیش از انواع دیگر انرژی مورد استفاده قرار می گیرد, بدون انرژی الکتریکی کاربرد وسایل روشنایی و صنعتی وخانگی غیر ممکن است, به علاوه در بیشتر وسایل نقلیه مانند قطارها واتوبوس های برقی انرژی الکتریکی نقش مهمی بازی می کند, به این ترتیب می توان گفت انرژی الکتریکی تقریبا در همه جا به کار می رود.

رشد شهرنشینی وتوسعه صنعت واستفاده از تجهیزات و ماشین آلات گوناگون برقی موجب افزایش روزافزون نیروگاه های مختلف و تولید انرژی الکتریکی درهمه کشورهای جهان از جمله ایران شده است. امروز صنعت برق بعنوان یکی از شاخص های مهم توسعه اقتصادی واجتماعی وفرهنگی کشورها بشمارمی آید.

برای این که انرژی تولید شده در نیروگاه ها به شبکه سراسری متصل شود و دراختیار مشترکان قرار گیرد باید مراحل زیر انجام گیرد:

1 شبکه انتقال نیرو:

انرژی تولید شده در نیروگاه های مختلف (آبی- گازی- اتمی- سیکل ترکیبی- بادی و … ) با ولتاژ (معمولا 20KV) پس از افزایش و کاهش به مقدار ولتاژهای (400/230/63/20/0.4KV) به مناطق مصرف انتقال می یابد.

جا به جایی انرژی الکتریکی با ولتاژهای 400 یا 230 کیلوولتی را درا صطلاح انتقا ل نیرو می گویند وهد ف آ ن داد وستدا نرژی و توان بین مناطق ونواحی اصلی است که معمولا در فوا صل دور ازهم قرار گرفته اند.

2 شبکه فوق توزیع:

رساندن انرژی وتوان به مراکز مصرف بیش تربا خط های 63 (یا66) یا 132 کیلوولتی صورت می گیرد که این بخش از فعالیت نیرو رسانی را در ا صطلاح شبکه های فوق توزیع می نامند.

3 شبکه توزیع نیرو:

درصنعت برق توزیع انرژی اساسا در دو سطح فشار متوسط وفشار ضعیف صورت می گیرد.

3-1 خط های فشار متوسط:

بیشتر شبکه های فشار متوسط در ایران از نوع 20KV هستند; اما ولتاژهای 33 و11 کیلوولتی نیز پهنه های محدودی از کاربرد را دارند.

3-2 خط های فشار ضعیف:

تامین برق مصرف کنندگان عادی با خط های فشار ضعیف انجام می گیرد.

این خط ها آخرین قسمت از شبکه عظیم و گسترده برق رسانی را تشکیل می دهند.

خط های فشار ضعیف رایج در سراسر کشور از رده 220/380KV و معمولا به صورت 5سیمه هستند و درحال حاضر حدود 200000 کیلومتر خط فشار ضعیف در ایران وجود دارد.

شکل (1) انواع دکل های انتقال وتوزیع نیرو وحریم ایمن آن ها رانشان می دهد.

مقدمه ای برشبکه برق رسانی 7

فصل اول: دیسپاچینگ فوق توزیع تهرانپارس 8

(1-1 موقعیت جغرافیائی ومشخصات 9

(2-1 پرسنل دیسپاچینگ فوق توزیع تهرانپارس 9

(3-1 حوزه جغرافیائی وعملیاتی دیسپاچینگ فوق توزیع 10

(4-1 پروژه دیسپاچینگ فوق توزیع تهرانپارس 10

(5-1 وظایف و مسئولیت های مرا کز دیسپاچینگ فوق توزیع 12

(6-1 نمودارسلسله مراتبی مراکزدیسپاچینگ درمعاونت تولید وانتقال نیرو 14

فصل دوم: آموخته های کارآموزی 15

(1-2 تعاریف واصطلاحات 16

(2-2 تئوری ومباحث نظری 19

(3-2 گزارش ما نورها واعلام عیب ها 20

فصل سوم: ادوات وتجهیزات پست 21

بخش اول- کلیدهای فشارقوی 22

(1-1-3 کلیدهای بدون باریا سکسیونر 23

ü موارد استفاده سکسیونر 24

ü انواع سکسیونر 24

ü انتخاب سکسیونرازنظرنوع ومشخصات 26

(2-1-3 کلید قابل قطع زیربارکم یا سکسیونر قابل قطع زیربار 26

  • موارد استفاده ازسکسیونرقابل قطع زیربار 27

(3-1-3 مدارشکن یا دیژنکتور (Circuit Breaker 28

v فرآیند عملکرد درموقع بروزخطا 29

v نکات انتخاب یک کلید قدرت (دیژنکتور 30

v انواع کلید قدرت (دیژنکتور 30

بخش دوم- رله وحفاظت 40 40

(1-2-3 سیستم های حفاظتی 40

(2-2-3 رله وانواع آن 41

(3-2-3 حفاظت سیستم های الکتریکی 42

(4-2-3 حفاظت ازخطوط فوق توزی 44

(5-2-3 حفاظت های ترانسفورماتور 49

(6-2-3 حفاظت های یک پست63KV 50

(7-2-3 زمین کردن حفاظتی 50

بخش سوم- ترانس های اندازه گیری ((CT, PT 52

(1-3-3 ترانس ولتاژPT 52

(2-3-3 ترانس جریانCT 54

(3-3-3 ترانس های جریان ازنظرنوع هسته 56

فهرست منابع ومآ خذ 58

پیوست ها 59

فهرست اشکال

(1انواع دکل های انتقال وتوزیع نیرو وحریم ایمنی آن ها 7

(2 نقشه موقعیت جغرافیائی پست ودیسپاچینگ تهرانپارس 9

(3 نقشه تک خطی پست230/63KV تهرانپارس 13

(4 جرقه ناشی ازبازشدن سکسیونرزیربار 23

(5 سکسیونر کشوئی 25

(6 سکسیونر دورانی 25

(7 اتصالات اساسی کنترل مدارشکن برای عملیات راه اندازی 29

(8 مکانیزم قرارگرفتن کنتاکت های دیژنکتور روغنی 33KV 31

(9 کلید روغنی سه فاز 31

(10 کلید روغنی تکفاز 31

(11 کلید روغنی سه فاز 31

(12 نمای قطاعی دیژنکتورکم روغن 32

(13 دیژنکتورکم روغن 33

(14 نمای ساختمانی دیژنکتورکم روغن 33

(15 دیژنکتور کشوئی کم روغن12KVو800A ساختBBC 34

(16 دیژنکتور اکسپانزیون10KV 35

(17 کمپرسور ومحفظه احتراق کلیدSF6 ساخت زیمنس 37

(18 دیژنکتورSF6 برای ولتاژ230KV 38

(19 دیژنکتورSF6 برای ولتاژ230KV 38

(20 ساختمان دیژنکتورخلاء38

(21 رله جریان زیاد وارت فالت 43

(22 رله جریان زیاد وارت فالت بصورت مشترک 43

(23 رله دیستانس 44

(24 رله اورکارنت دایرکشنا ل 46

(25 تپ چنجر ترانس سه فاز46

(26 رله دیفرانسیل (جریان باقیمانده47

(27 رله بوخهلتس48

(28 رله بوخهلتس48

(29 محل قرارگیری راه بوخهلتس روی ترانس49

(30 نمای ظاهری وقسمت های مختلف یک ترانس ولتاژخازنیCVT53

(31 قسمت های الکتریکی یک ترانس ولتاژخازنیCVT 53

(32 ترانس های ولتاژPT 54

(33 ترانس های ولتاژPT 54

(34 ترانس جریان هسته پائینی 55

(35 ترانس جریان هسته بالائی 55

(36 ترانس های جریان درخطوط فشارقوی 57

فهرست جدا ول

(1 پست های تحت کنترل دیسپاچینگ فوق توزیع تهرانپارس 9

(2 سطح, کد ورنگ استاندارد ولتاژهای شبکه ایران 19

(3 جریان مجازاتصال کوتاه نسبت به سطوح مختلف ولتاژ 19

(4 شدت جریان اتصال کوتاه برای سکسیونرهای مختلف نسبت به جریان ضربه ای 27

(5 مشخصات سکسیونرهای قابل قطع زیربار 28

(6 مشخصات دیژنکتورهای خلاء ساخت زیمنس 39

(7 مشخصات سکسیونرهای تیغه ای ودورانی ساخت زیمنس 59

(8 مشخصات سکسیونرهای کشوئی ساخت زیمنس 60

(9 مشخصات سکسیونرهای قیچی ای ساخت زیمنس 61

(10 رله های حفاظتی ونحوه عملکرد 62

...کلیک جهت دانلود...