گزارش کارآموزی برق در مورد ادوات و تجهیزات پست

گزارش کارآموزی برق در مورد ادوات و تجهیزات پست در دیسپاچینگ فوق توزیع تهرانپارس

دسته: برق

بازدید: 7 بار

فرمت فایل: docx

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


 • گزارش کاراموزی برق درباره طراحی پست برق دسته: برق بازدید: 6 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 1180 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 100 گزارش کاراموزی برق درباره طراحی پست برق خرید گزارش کاراموزی برق درباره طراحی پست برق...

 • گزارش کاراموزی برق در اداره برق در مورد پست ترانسفورماتور رله و تجهیزات دسته: برق بازدید: 6 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 1573 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 51 گزارش کاراموزی برق در اداره برق در مورد پست...

 • گزارش کارآموزی برق در مورد در مورد رله، پست فشار قوی، برقگیر و دسته: برق بازدید: 7 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 256 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 45 برقگیر گزارش کارآموزی برق در مورد در مورد رله...

حجم فایل: 2475 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 62

 • گزارش کارآموزی برق در مورد ادوات و تجهیزات پست
 • گزارش کارآموزی برق در مورد ادوات و تجهیزات پست
 • گزارش کاراموزی برق
 • دانلود گزارش کارآموزی برق در مورد ادوات و تجهیزات پست
 • دیسپاچینگ فوق توزیع تهرانپارس
 • پروژه
 • دیسپاچینگ فوق توزیع
 • تجهیزات پست
 • دانلود

امروزه انرژی الکتریکی بیش از انواع دیگر انرژی مورد استفاده قرار می گیرد, بدون انرژی الکتریکی کاربرد وسایل روشنایی و صنعتی وخانگی غیر ممکن است, به علاوه در بیشتر وسایل نقلیه مانند قطارها واتوبوس های برقی انرژی الکتریکی نقش مهمی بازی می کند, به این ترتیب می توان گفت انرژی الکتریکی تقریبا در همه جا به کار می رود.

رشد شهرنشینی وتوسعه صنعت واستفاده از تجهیزات و ماشین آلات گوناگون برقی موجب افزایش روزافزون نیروگاه های مختلف و تولید انرژی الکتریکی درهمه کشورهای جهان از جمله ایران شده است. امروز صنعت برق بعنوان یکی از شاخص های مهم توسعه اقتصادی واجتماعی وفرهنگی کشورها بشمارمی آید.

مقدمه ای برشبکه برق رسانی 7

فصل اول: دیسپاچینگ فوق توزیع تهرانپارس 8

(1-1 موقعیت جغرافیائی ومشخصات 9

(2-1 پرسنل دیسپاچینگ فوق توزیع تهرانپارس 9

(3-1 حوزه جغرافیائی وعملیاتی دیسپاچینگ فوق توزیع10

(4-1 پروژه دیسپاچینگ فوق توزیع تهرانپارس 10

(5-1 وظایف و مسئولیت های مرا کز دیسپاچینگ فوق توزیع12

(6-1 نمودارسلسله مراتبی مراکزدیسپاچینگ درمعاونت تولید وانتقال نیرو14

فصل دوم: آموخته های کارآموزی 15

(1-2 تعاریف واصطلاحات 16

(2-2 تئوری ومباحث نظری 19

(3-2 گزارش ما نورها واعلام عیب ها 20

فصل سوم: ادوات وتجهیزات پست 21

بخش اول- کلیدهای فشارقوی 22

(1-1-3 کلیدهای بدون باریا سکسیونر 23

ü موارد استفاده سکسیونر24

ü انواع سکسیونر24

ü انتخاب سکسیونرازنظرنوع ومشخصات26

(2-1-3 کلید قابل قطع زیربارکم یا سکسیونر قابل قطع زیربار26

 • موارد استفاده ازسکسیونرقابل قطع زیربار27

(3-1-3 مدارشکن یا دیژنکتور (Circuit Breaker28

v فرآیند عملکرد درموقع بروزخطا29

v نکات انتخاب یک کلید قدرت (دیژنکتور30

v انواع کلید قدرت (دیژنکتور30

بخش دوم- رله وحفاظت40 40

(1-2-3 سیستم های حفاظتی40

(2-2-3 رله وانواع آن 41

(3-2-3 حفاظت سیستم های الکتریکی42

(4-2-3 حفاظت ازخطوط فوق توزی44

(5-2-3 حفاظت های ترانسفورماتور 49

(6-2-3 حفاظت های یک پست63KV50

(7-2-3 زمین کردن حفاظتی 50

بخش سوم- ترانس های اندازه گیری ((CT, PT52

(1-3-3 ترانس ولتاژPT52

(2-3-3 ترانس جریانCT54

(3-3-3 ترانس های جریان ازنظرنوع هسته 56

فهرست منابع ومآ خذ 58

پیوست ها 59

(1انواع دکل های انتقال وتوزیع نیرو وحریم ایمنی آن ها7

(2 نقشه موقعیت جغرافیائی پست ودیسپاچینگ تهرانپارس9

(3 نقشه تک خطی پست230/63KV تهرانپارس13

(4 جرقه ناشی ازبازشدن سکسیونرزیربار23

(5 سکسیونر کشوئی25

(6 سکسیونر دورانی25

(7 اتصالات اساسی کنترل مدارشکن برای عملیات راه اندازی29

(8 مکانیزم قرارگرفتن کنتاکت های دیژنکتور روغنی 33KV 31

(9 کلید روغنی سه فاز31

(10 کلید روغنی تکفاز31

(11 کلید روغنی سه فاز31

(12 نمای قطاعی دیژنکتورکم روغن32

(13 دیژنکتورکم روغن33

(14 نمای ساختمانی دیژنکتورکم روغن33

(15 دیژنکتور کشوئی کم روغن12KVو800A ساختBBC34

(16 دیژنکتور اکسپانزیون10KV35

(17 کمپرسور ومحفظه احتراق کلیدSF6 ساخت زیمنس37

(18 دیژنکتورSF6 برای ولتاژ230KV38

(19 دیژنکتورSF6 برای ولتاژ230KV38

(20 ساختمان دیژنکتورخلاء38

(21 رله جریان زیاد وارت فالت43

(22 رله جریان زیاد وارت فالت بصورت مشترک43

(23 رله دیستانس44

(24 رله اورکارنت دایرکشنا ل46

(25 تپ چنجر ترانس سه فاز46

(26 رله دیفرانسیل (جریان باقیمانده47

(27 رله بوخهلتس48

(28 رله بوخهلتس48

(29 محل قرارگیری راه بوخهلتس روی ترانس49

(30 نمای ظاهری وقسمت های مختلف یک ترانس ولتاژخازنیCVT53

(31 قسمت های الکتریکی یک ترانس ولتاژخازنیCVT53

(32 ترانس های ولتاژPT54

(33 ترانس های ولتاژPT54

(34 ترانس جریان هسته پائینی55

(35 ترانس جریان هسته بالائی55

(36 ترانس های جریان درخطوط فشارقوی57

فهرست جدا ول

(1 پست های تحت کنترل دیسپاچینگ فوق توزیع تهرانپارس9

(2 سطح, کد ورنگ استاندارد ولتاژهای شبکه ایران19

(3 جریان مجازاتصال کوتاه نسبت به سطوح مختلف ولتاژ19

(4 شدت جریان اتصال کوتاه برای سکسیونرهای مختلف نسبت به جریان ضربه ای27

(5 مشخصات سکسیونرهای قابل قطع زیربار28

(6 مشخصات دیژنکتورهای خلاء ساخت زیمنس39

(7 مشخصات سکسیونرهای تیغه ای ودورانی ساخت زیمنس59

(8 مشخصات سکسیونرهای کشوئی ساخت زیمنس60

(9 مشخصات سکسیونرهای قیچی ای ساخت زیمنس61

(10 رله های حفاظتی ونحوه عملکرد62

...کلیک جهت دانلود...