مبانی و پیشینه نظری سازگاری و نا سازگاری

مبانی و پیشینه نظری سازگاری و نا سازگاری

در 56 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


  • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سازگاری در 35 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده...

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهوم سازگاری (فصل دوم تحقیق) دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 60 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهوم سازگاری (فصل دوم تحقیق) مبانی...

  • مبانی نظری و پیشینه سازگاری اجتماعی و تحصیلی (فصل دو پژوهش) در 51 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی...

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت docx

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

سازگاری و ناسازگاری

سازگاری یا ناسازگاری امری ساده و به آسانی قابل وصول نیست، چون سازگاری امری است که با ملاک عینی ثابت نداردکه بتوان آن را دقیقاً اندازه گرفت، یک رفتار معین می تواند در یک فرهنگ سازگار، همان رفتار در فرهنگ دیگر ناسازگار باشد. رفتار انسان به شدت تابع زمینه های فرهنگی است. اساس تعریف ناسازگاری را رفتار شکل می دهد. ناسازگار یا کژخو به افرادی گفته می شود که معمولاً از هوش عادی و یا حتی هوش بالایی برخوردارند ولی دارای رفتار غیر عادی بوده یا به اصطلاح دچار اختلالات سازگاری هستند.عطاری و همکاران؛(1382).

سازگار شدن با محیط مهم ترین منظور و غایت همه­ی فعالیت های ارگانیزم است. در همه­ی دوران زندگی خود در هر روز و ساعت سرگرم آنیم که خود دگرگون شده و دگرگون نشده را سازگارکنیم. زندگی کردن درحقیقت چیزی جز عمل سازگاری نیست. به نظر مک دالند[1] وقتی می گوییم فردی سازگار است که پاسخ هایی که او را به تعامل با محیطش قادر می کنند، آموخته باشد. در نتیجه به نحو قابل قبول مانند اعضای جامعه­ی خود رفتار کند تا احتیاجاتش ارضا شود. زارع پور و ندپور؛(1383).

23-2- تعاریف در حیطه سازگاری اجتماعی

از نظری لغوی فعل سازگار شدن به معنی متناسب بودن، مربوط بودن و انطباق یا وفق دادن می باشد.درلغت نامه دهخدا سازگاری موافقت درکار- حسن سلوک معنی شده است میرویسی؛ (1385)

سازگاری یک فرآیند پویای روان شناسی است که از مراحل به هم پیوسته ای تشکیل شده است، افراد برای ایجاد سازگاری باید مراحلی را پشت سر بگذارند.

1Mc Dalland

منظور از سازگاری با دانشگاه تطابق و سازگار شدن با قوانین، الزامات و هنجارهای حاکم بر دانشگاه است. از این منظر دانشجو لازم است هم با قوانین و قواعد رسمی این محیط و هم با هنجارهای قوانین نانوشته سازگار شده و با آنها کنار آید. چیکرینگ و شلوسبرگ[1]؛(1995).

پارسکالا و ترنزیت[2] ؛(1991) اعتقاد دارند:« سازگاری با دانشگاه در برگیرنده ی فرایندهای اجتماعی شدن و اجتماعی زدایی[3] است. اجتماعی زدایی مستلزم تغییر یا کنار گذاشتن ارزش ها، صفات و باورهایی است که فرد با خود به دانشگاه آورده و در موقعیت های فعلی کارایی ناچیزی دارد. در مقابل اجتماعی شدن شکل دادن مجدد ارزش ها، نگرش ها و شایستگی هایی می باشد که برای زندگی در محیط جدید ضروری است. از دید پژوهشگران فوق ورود به دانشگاه نوعی شوک فرهنگی به شمار می رود که نیازمند بازآموزی اجتماعی و روان شناختی برای مواجهه موثر با محیط، قوانی و دوستان جدید است. این شوک فرهنگی برای کسانی که دور از خانواده اند شدیدتراست. چیکرینگ و شلوسبرگ[4]؛(1995).

31-2- مبانی نظری:

در هر پژوهش علمی، نظریه­ها از اهمیت زیادی برخوردار هستند و اساس و شالوده­ای توانمند به حساب می­آیند که موجب روایی علم می­شوند دراین پژوهش نیزاز نظریه های روان­شناسی- جامعه شناسی– مددکاری اجتماعی و مکاتب و دیدگاه­ها استفاده شده است.

31-2-1- نظریه­های روان­شناسی

31-2-1-1- نظریه اریکسون: دراین نظریه اریکسون[5] رشد و تکامل هر فرد را شامل یک سلسله مراتب مشخص و جهان شمول می داند که در تمام افراد بشر نیز صدق می کند. اریکسون سعی در نشان دادن یک نقش فرهنگ در تکامل و رشد شخصیت دارد و برای شناخت مسائل مهمی که انسان در رابطه با خود و جهان با آن روبروست، بینش جدیدی عرضه می کند. از نظر اریکسون انسان سالم یعنی انسانی که قادر به کارکردن و عشق ورزیدن باشد. البته عشق از نظر اریکسون فقط عشق و نزدیکی جنسی نیست. بلکه شامل نزدیکی، عشق عاطفی بین اقوام، دوستان و در یک معنای وسیع، عشق به انسانیت است. بحران و خطر عمده که در خود فرورفتن و دوری جستن از روابط بین فردی و اجتماعی است که در فرد سالم به صمیمیت و فعالیت های اجتماعی منتهی می شود. عدم توانایی در برقراری رابطه ی نزدیک و مطلوب با دیگران، احساس تنهایی و انزواطلبی را تقویت می کند. افراد در خود فرو رفته سعی می کنند که خود را در مقابل ارتباط با دیگران عایق سازی کنند. زیرا با نزدیک شدن به دیگران احساس خطر می کنند و می هراسند. در اشخاصی که دچار انزوای شدید هستند، رفتارهای ضد اجتماعی دیده می شود و قادر به برقراری رابطه­ی عمیق عاطفی با دیگران نیستند. شاملو؛(1384).

3Chickcring & Schlsberg

4Pascarell & Terenzing

5Desocialization

6Chickcring & Schlsberg

[5]Ericsson

چکیده ای از منابع فارسی:

کتاب:

آقابخشی، حبیب؛(1388)، مهارت­های زندگی برای دانشجویان ،چاپ اول، ناشردفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران.

اتکینسون،ریتا، ال؛ اتکینسون، ریچارد، اس؛ هیلگارد، ارنست،آر؛(1382)، زمینه­ی روانشناسی . ترجمه­ی: براهنی و دیگران جلد دوم، انتشارات رشد. تهران.

استن هاوس، گلن؛(1997) ، پرورش اعتمادکودکان. ترجمه­ی:بهارملکی،(1376)،انتشارات ققنوس. تهران.

اسکات مایک؛(1998)، درمان شناختی- رفتاری مشکلات مراجعان .ترجمه­ی: دوستی و یار علی،(1377). انتشارات مرکز توسعه علم. ساری.

اسلامی نسب، علی؛(1373)، اصول و روش های روان­درمانی گروهی . انتشارات هرم. تهران.

اقلیما، مصطفی. وعادلیان راسی، حمیده؛ (1388)، تکنیک های کار باجامعه: مددکاری جامعه ای . انتشارات فرا انگیزش. تهران.

البرو، مارتین؛(1382)، مقدمات جامعه شناسی . ترجمه­ی: صبوری کاشانی، منوچهر. انتشارات نی،(تاریخ انتشاربه زبان اصلی،1972). تهران.

چکیده ای از منابع لاتین:

English resources:

Bandura,A.(1977). Social learning theory .Engelwood Cliffs,NJ: PracticeHal.

Cheekering, A.W.&Chlossberg,N.K.(1995). Getting the most out of college . Boston: AllanandBecn.

Dawis, R.V; Lofquist, L.L. (1984). A Psychological theory of work

adjustment . University of Minnesota press: Minneapolice, MN.

Gamble, B. (2006) .Teaching life skills for Student success : connecting

education and careers .Sep.vol ,81.

Harigie,O.H.&Dickson,.D. (2004). Skilled interpersonal communication: Research, ر theory and practice,Routledgr. New York:USA.

Hargie,O.,Saunders,C.,& Dickson, D.(1995).Social Skillsin interpersonal Communication. رThird edition. London: Rutledge.

Hollingworth(1943). Philosophy­ and sychology .Hardward university library.

Hopson,B.&Scally,M. (1996). Positive change in our life & work .Londen: Publisher: Pfeiffer/Mercury Books

Pennebaker,J.W.(1989). Confession inhibition,anddisease . In L.Berkowitz (Ed.), Advances in experimental social psychology (Vol. 22, pp, 211-243) NewرYork:Academic Press.

...کلیک جهت دانلود...