پژوهش در مورد اتومبیل و توضیح قسمتهای مختلف آن (ایران خودرو)

پژوهش در مورد اتومبیل و توضیح قسمتهای مختلف آن (ایران خودرو)

قسمتی از متن:

کنترل کالای وردی: قطعات ورودی شامل مواد خام (نظیر بلوکه سیلندر). کالای نیمه ساخته، کالای تمام شده(نظیر میل لنگ) می باشد. قطعات ورودی بر اساس- استانداردهای ایملز و بنز و *** مورد کنترل قرار می گیرند. قطعات ورودی براساس جدول *** دو مرحله ای *** نمونه گیری بعمل می آید. و مشخصه های لازم در نمونه گرفته شده مورد بررسی قرار می گیرند. و در مورد تائید یا عدم تائید آن تصمیم گیری بعمل می آید. تجهیزات و ابزار موجود در بخش کنترل کالای ورودی به منظور انجام کنترل کیفیت کالای ورودی عبارتند از:

1- دستگاه تعیین کننده سنتربودن قطعات

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


2- سختی سنج راکول

3- ترازوی دقیق با دقت 1*500

4- دستگاه الاستیکومتر ** (اندازه گیری بار فنرداری)

5- دستگاه اندازه گیری رینگ و پیستون

6- دستگاه ساعت پایه دار در عمودی

7- ابزار دقیق از قبیل میکرومتر، کولیس، گیج (برونرو) و غیره

8- ابزار جنبی کنترل از قبیل دستگاه گیره و غیره

9- برای هر یک از قطعات ورودی جیگ و فیکسچر (قید و بست) یا به عبارت دیگر شابلون (برونرو) وجود دارد تا *** گرفته شده از نظر ابعاد خطی و غیر خطی با آنها کنترل گردند و برای بعضی مشخصه، قطعه نمونه با خریداری شده از منابع داخل که از نظر تاثیر در کیفیت موتور از حساسیت زیادی برخوردارند صد درصد کنترل می گردند.

قابل ذکر است که در مورد کنترل قطعات ورودی از امکانات اطاق اندازه گیری و آزمایشگاه شیمی و متالوژی استفاده بعمل می آید که بعدا در اینمورد توضیح خواهیم داد.

کنترل کیفیت حین تولید:

در رابطه با سیستم کنترل کیفیت حین تولید، هم ایستگاههای بازرسی بین مراحل تولید وجود دارد و هم پروسس و ماشین آلات تولیدی با استفاده از نمودارهای آماری تحت کنترل می باشند.

در ارتباط با کنترل پروسس و ماشین آلات برای هر عمل براده برداری، مته کاری، سوراخکاری و فرزکاری در خطوط زنجیره ای نمودار کنترلی وجود دارد که هر ساعت یک بار اپراتور کنترل، یک نمونه از قطعه تولیدی برداشته و از نظر مشخصاتی که در نقشه قطعه مشخص شده تحت کنترل قرار می گیرد و این کنترلها با استفاده از کولیس، ابزار دقیق و گیج (برو، نرو) انجام می شود. در نقشه مربوط به مشخصات مورد کنترل (به همراه نمودار می باشد) وسائل لازم جهت اندازه گیری تعیین شده است بعضی از مشخصه های مورد کنترل بطور دقیق در محدوده تلرانس مشخص شده روی نمودار علامت گذاری می شود و بعضی مشخصات که با گیج (برو، نرو) مقایسه می گردند در مقابل حروف *** و **** علام ضربدر گذاشته می شود و این نمودارهای کنترل پروسس و ماشین آلات در کلیه براده برداری برای تمام دستگاهها وجود دارد. که این امر مطابق با استانداردهای بین المللی در جهت کنترل پروسه براده برداری و تراشکاری می باشد.

ایستگاههای بازرسی براساس اهمیت مشخصات مورد کنترل تعیین گردیده است بعضی از مشخصات از قبیل ترک داشتن قطعه، لنگی گری و اندازه های حساس نظیر قطر سیلندر صد درصد کنترل می گردند مثلا در مورد ترک یا تخلخل در قطعات شاتون، سرسیلندر- سیلندر میل سوپاپ صد در صد با دستگاه ترک یاب کنترل می شوند (این دستگاه با استفاده از ایجاد قطب های مغناطیسی درطرفین ترک و پاشیدن مایع دارای ذرات مغناطیسی روی قطعه و ایجاد جریان برق در دو سر قطعه، باعث مغناطیسی شدن قطعه گردیده و روی قطعه هر کجا شکاف باشد نفوذ می نماید. ذرات مغناطیس بصورت فلورانس است و با نور مادون بنفش کاملاً برجسته می شود و ترک ای تخلخل در قطعه مشخص می گردد و پس از عملیات ترک یابی یا تخلخل یا بی قطعه از داخل بوبین عبور داده می شود تا خاصیت مغناطیسی آن بر طرف گردد. در هر ایستگاه بازرسی تمام عملیاتی که در ماقبل آن ایستگاه روی قطعه صورت پذیرفته مورد کنترل واقع می شود در ایستگاههای بین مراحل تولید ده درصد قطعات بعنوان نمونه انتخاب و مورد کنترل قرار می گیرند.

در انتهای کلیه خطوط تولید با استفاده از دستگاههای نیوماتیکی و هیدرولیکی قطعات بازرسی صد در صد می شوند و قطعات سالم و ضایع *** را از یکدیگر مجزا می نمایند فرم خاصی در انتخای هر خط وجود دارد که آمار ضایعات و دوباره کاریها را در آن منعکس می نمایند در قسمت ماشین شاپ و خط دنده تراشی نیز به همین صورت اقدام می گردد.

...کلیک جهت دانلود...