گزارش کارآموزی برق در مورد در مورد رله

گزارش کارآموزی برق در مورد در مورد رله، پست فشار قوی، برقگیر و

دسته: برق

بازدید: 7 بار

فرمت فایل: docx

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


حجم فایل: 256 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 45

  • برقگیر
  • گزارش کارآموزی برق در مورد در مورد رله
  • دانلود گزارش کارآموزی برق در مورد در مورد رله
  • فروش گزارش کارآموزی برق در مورد در مورد رله
  • پست فشار قوی
  • کاراموزی برق
  • رله
  • خرید گزارش کارآموزی برق در مورد در مورد رله
  • کارورزی برق
  • گزارش کارآموزی برق در مورد در مورد رله

فرهنگ اصطلاحات برق

متقاضی

شخص حقیقی یا حقوقی که برقراری انشعاب یا انشعابهای برق و یا تغییر در قدرت و یا در مشخصات انشعاب و یا انشعابهای موجود را درخواست کرده ولی هنوز درخواست وی انجام نگرفته باشد.

مشترک

مشترک عبارت است از: شخص حقیقی یا حقوقی که انشعاب یا انشعابهای مورد تقاضای وی، بر طبق مقررات برقرار شده باشد.

شرکت

شرکت عبارت است از: شرکت یا سازمانی که به موجب مقررات قانونی به کار تولید، انتقال و توزیع نیرو و یا بخشی از این امور اشتغال داشته و برق متقاضی را تأمین می نماید و متقاضی پس از برقراری انشعاب، مشترک آن می گردد.

شبکه های فشار ضعیف عمومی

شبکه های فشار ضعیف عمومی عبارتند از: کلیه خطوط هوایی یا زمینی و سایر تأسیسات فشار ضعیف که برای توزیع نیرو از پستهای عمومی توزیع در معابر و گذرگاههای عمومی دایر و معمولا’ از طریق جعبه انشعاب یا جعبه تقسیم و یا به طور مستقیم به خطوط سرویس مربوط می شوند و کلا’ متعلق به شرکت میباشند.

ولتاژ اولیه، ولتاژ ثانویه

در هر پست ترانسفور ماتور ولتاژ بالاتر را ولتاژ اولیه و ولتاژ پایین تر را ولتاژ ثانویه می نامند.

فهرست

فرهنگ اصطلاحات برق 1

اساس کار فیوز 8

کنتور 8

اساس کار کنتور 8

نحوه نصب کنتور تکفاز در مدار 9

کنتورهای پیشرفته چگونه کار می کنند 10

کنتور اکتیو 10

تفاوت فرکانس شبکه های مختلف برق در کشودها 13

منظور از برق گرفتگی 13

خطرات ناشی از برق 13

جریان خطا چیست و چند نوع دارد 14

اندازه جریان و ولتاژ مجاز 14

تئوری و تعاریفی از ترانسفور ماتورها 15

انواع ترانسفورماتورها 15

اجزای تشکیل دهنده یک ترانسفورماتور 16

انواع مختلف ترانسفورماتورها 17

وسایل کنترل حرارت 19

پست 21

انواع استانداردهای حاکم بر تجهیزات پست دنیا 21

انواع پستهای فشارقوی 21

تقسیم بندی ولتاژها 22

مراحل طراحی پست های فشار قوی 23

باس بارها (شین) (BUS BAR , SHINE) 25

باس بارهای رایج در پستها 25

انتخاب هادی برای باس بارهای نصب شده در فضای آزاد 28

معیار انتخاب شکل باس بارها 28

اثر کرونا (پدیده کرونا) 29

انتخاب سطح مقطع باس بارها 29

مقره ها 29

انتخاب میزان آلودگی در سطح مقره ها 30

اتصال باس بار ها به تجهیزات 31

انواع کلمپ ها 31

رله ها 31

انواع اتصالی 33

رله ها از نظر طرز اتصال به شبکه 34

انواع رله و کاربرد آن 34

برقگیر ها 39

انواع برقگیرها 39

خصوصیات یک برقگیر ایده آل 40

عملکرد برقگیرهای Sic)) 40

مشخصات مهم برقگیرها طبق مشخصات بین المللی (IEC) 41

خازنها 42

راکتورها 42

روش های حفاظت پست ها در مقابل صاعقه 42

شبکه زمین 43

کلیدهای فشارقوی 45

...کلیک جهت دانلود...