تحقیق تولید ناب و افزایش بهره وری

دانلود تحقیق درمورد تولید ناب و افزایش بهره وری،

در قالب word و در 59 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه

تفکر ناب

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


اصول تفکر ناب

بستر سازی و توسعه فرهنگ سازمانی با مفاهیم تفکر ناب

Tact Time

ابزارهای ناب

اتلاف

تفکر ناب و رفع مشکلات تولید انبوه

تولید ناب

منافع تولید ناب

هدف گذاری در تولید ناب

سیاست های اصلی تولید ناب

ارتباط با تأمین کننده در تولید ناب

شیوه های طراحی در تولید ناب و انبوه

مقایسه طراحی ناب و انبوه

طراحی قطعات در تولید ناب

کاهش موجودی در تولید ناب

راه کارهای تولید ناب در ارتباط با تأمین

فرآیند فروش در تولید ناب

زنجیره عرضه

رفتار با مشتری

سازماندهی ناب در سطح کارخانه

طرز کار کارخانه

کارخانه مونتاژ نهایی

عرضه ناب در عمل

چند نکته کلیدی

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

...کلیک جهت دانلود...