چگونگی تاسیس و راه اندازی کارگاه سیم پیچی ماشینهای الکتریکی

دسته: برق

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 45 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 47

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


  • دانلود و خرید مقاله چگونگی تاسیس و راه اندازی کارگاه سیم پیچی ماشینهای الکتریکی
  • خرید مقاله چگونگی تاسیس و راه اندازی کارگاه سیم پیچی ماشینهای الکتریکی
  • دانلود پروژه چگونگی تاسیس و راه اندازی کارگ
  • دانلود تحقیق چگونگی تاسیس و راه اندازی کارگاه سیم پیچی ماشینهای الکتریکی
  • چگونگی تاسیس و راه اندازی کارگاه سیم پیچی ماشینهای الکتریکی
  • دانلود مقاله چگونگی تاسیس و راه اندازی کارگاه سیم پیچی ماشینهای الکتریکی

چگونگی تاسیس و راه اندازی کارگاه سیم پیچی ماشینهای الکتریکی

پیشگفتار:

این پروژه، می تواند مهارت های مورد نیاز را به صورت نسبی از نظر عملی و نظری در زمینه سیم پیچی ماشینهای الکتریکی را در خواننده ایجاد کند. و همچنین این طرح راه اندازی یک کار عملی به صورت ساده و محدود نشان میدهد. همچنین می توان با سیستم ماشینهای الکتریکی اعم از ژنراتور و موتور آشنا شد و دید که چگونه یک سیم پیچ گشتاور و برق تولید می کند و کارایی های فراوانی در کار و زندگی بشر دارد. از جمله هدف هایی که در این طرح مورد نظر است.

کارآفرینی: کار آفرینی در ایران مسئله بسیار مهمی است زیرا ایران از کشورهای در حال توسعه می باشد و مهم تر از آن کشوری جوان است که برای پاسخگویی به تقاضای اشتغال جوانان نیازمند به کار آفرینی و ایجاد بازار کار قوی در کشور دارد که باتبع آن کم کم به سود آوری و تبدیل آن از یک کسب وکار کوچک به یک کسب کار بزرگ در آینده خواهد شد.

امیدوارم یک مطلبی را اگر چه کوچک را به خوانندگان در این پروژه بیفزاید.

1- تعریف موضوع

موضوعی که در این پروژه مورد بحث قرار گرفته پیرامون ماشین های الکتریکی و چگونگی سیم بندی آن می باشد. و همچنین خوانده را با ماشین های الکتریکی به صورت نسبی آشنا می کند. این موضوع چگونگی تولید میدان، گشتاور و برق و همچنین سیم بندی مجدد یک ماشین را شرح داده است.

2- اهداف طرح

آشنایی با موضوع

3- اهمیت و دلیل انتخاب طرح

انجام تکلیف درسی

4- موانع و محدودیت های طرح

کمبود امکانات مالی و کمبود تجربه کافی

5- تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی

القا: هرگاه دو سیم پیچ در جوار یکدیگر باشند و از یکی از آنها جریان عبور کند از سیم پیچ دومی نیز جریانی عبور می کند به ای طریقه القا می گویند.

رله: وسیله ای است برای حفاظت مدار در مقابل خطا هایی که در مدار صورت می گیرد تا صدمه ای به قسمتهای مهم وارد نیاید.

برق ac: برق ac دارای دوره تناوب سینوسی است یعنی نوسان دارد مانند برق شهر که از این نوع است.

برق dc: این نوع دارای شکل خطی و یکنواخت است مانند برق باطریها که اینگونه هستند.

فرو مغناطیس: یک نوع فلز است که دارای ضریب نفوذ پذیری یا قدرت انتقال جریان را به نحو بهتری انجام می دهد.

روتور: قسمت دوار یا متحرک داخلی ماشینهای الکتریکی دوار را گویند که کار انجام می دهد.

استاتور: قسمت خارجی و ثابت بیرونی ماشین های الکتریکی دوار را گویند که میدان را بوجود آورده و در روتور القا می دهد.

میکرو متر: وسیله ای است دقیق برای بدست آوردن قطر سیم که با آن سیم پیچی می کنند.

کلاف: متشکل از تعدادی دور سیم که به صورت حلقه پیچیده شده است و یک کلاف را بوجود آورده است.

6- روش های جمع آوری اطلاعات

الف: روش کتابخانه ای: کتاب

ب: روش میدانی: مصاحبه

7- تاریخچه طرح یا قلمرو طرح

ماشینهای الکتریکی نقش ارزنده ای در زندگی بشر متمدن ایفا می کند. اکنون در سراسر گیتی در کلیه دانشگاههای مهندسی برق درس ماشینهای الکتریکی به نحوی تدریس می گردد کاربردی که می توان گفت ماشینهای الکتریکی از نوع موتور، حرکت را برای انسانها به ارمغان می آورند. و ژنراتور برق را که هم اکنون چیزی حیاتی است را برای بشر به وجود می آورد مانند سد های آبی که با عبور آب حرکت پدید آمده و ای حرکت، برق تولید می کند و روشنایی و آسایش را به منازل می آورد. و این همه از کاربردهای ماشین های الکتریکی می باشد و این طرح برای راه اندازی مجدد ماشین های الکتریکی کوچک و خانگی است که بسیار از آنها استفاده می شود.

فهرست:

پیشگفتار … 1

فصل اول- کلیات طرح

1- تعریف موضوع … 3

2-اهداف طرح … 3

3- اهمیت و دلیل انتخاب طرح … 3

4- موانع و محدودیت ها … 3

5- تعریف واژه ها … 4

6- روش های جمع آوری اطلاعات … 4

7- تاریخچه موضوع … 5

فصل دوم _ پیشینه موضوع «مبانی نظری»

بخش اول- اصول کار ماشینهای الکتریکی … 7

بخش دوم – سیم پیچی ماشینهای الکتریکی … 13

فصل سوم _ نیازمنیهای طرح

1 –نیازهای سازمانی … 27

2- نیازهای غیر سازمانی … 28

فصل چهارم _ بر آورد مالی طرح

کل سرمایه مورد نیاز … 29

فصل پنجم _ خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادها

1- خلاصه … 34

2- نتیجه گیری … 35

3- پیشنهادها … 36

پیوست ها

فهرست منابع و مآخذ … 38

نمودارها … 39

...کلیک جهت دانلود...