مقاله تأثیر خوردگی درجه های قالب بر روی خواص محفظه قالب در روش قالب گیری جریان هوا- فشار

دسته بندی: مهندسی» مهندسی متالورژی

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 16

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


دانلود مقاله با موضوع تأثیر خوردگی درجه های قالب بر روی خواص محفظه قالب در روش قالب گیری جریان هوا- فشار، در قالب pdf و در 16 صفحه. در این مقاله کاربردی، تأثیر خوردگی درجه های قالب بر روی خواص محفظه قالب در روش قالب گیری جریان هوا- فشار، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. در این تحقیق، تأثیر …

 • خواص محفظه قالب
 • خوردگی درجه های قالب
 • فشار
 • مقاله خواص محفظه قالب
 • فشار
 • محفظه قالب
 • مقاله خوردگی درجه های قالب
 • فشار
 • مقاله روش قالب گیری جریان هوا
 • فشار
 • مقاله محفظه قالب
 • مقاله جریان هوا
 • جریان هوا
 • روش قالب گیری جریان هوا
 • مقاله قالب گیری
 • قالب گیری

دانلود مقاله با موضوع تأثیر خوردگی درجه های قالب بر روی خواص محفظه قالب در روش قالب گیری جریان هوا- فشار،

در قالب pdf و در 16 صفحه.

در این مقاله کاربردی، تأثیر خوردگی درجه های قالب بر روی خواص محفظه قالب در روش قالب گیری جریان هوا- فشار، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. در این تحقیق، تأثیر خوردگی قالب بر روی خواص قسمت های مختلف قالب های ایجاد شده به وسیله دستگاه قالب گیری جریان هوا- فشار از نظر نفوذپذیری سختی استحکام فشاری تر و استحکام برشی تر، مورد بررسی قرار گرفته است. در این روش، قالب گیری ماسه تر بر روی مدل و داخل محفظه قالب ریخته می شود. بعد از پر شدن درجه محفظه مخصوص دمش هوا بر روی درجه قالب قرار داده شده و دمش در 0/3 ثانیه با فشاری تقریباً برابر 500 کیلوپاسکال بر سطح مواد داخل درجه اعمال می شود و در مرحله دوم به وسیله یک سیستم هیدرولیک از طرف بالا، طرف مخالف صفحه مدل فشرده سازی نهایی انجام می شود. سرعت بسیار بالایی که با دمش هوا در مواد قالب گیری ایجاد می شود، باعث بروز خوردگی در درجه های قالب ها می شود. وقوع این نوع خوردگی در دیواره های درجه ها باعث ایجاد غیریکنواختی شدیدی در خواص قالب های تولید شده می شود، به گونه ای که سختی و استحکام قالب از مرکز به طرف دیواره ها و قسمت های دارای فرورفتگی و برآمدگی قالب به شدت کاهش می یابد.

این فایل به همراه چکیده، متن اصلی و منابع در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات: 16

...کلیک جهت دانلود...