پایان نامه بررسی وضعیت مبتلایان به اگزمای دست از نظر Patch Test در مراجعین به درمانگاه های پوست وابسته به مرکز تحقیقات پوست دانشگاه علوم پزشکی شهید ب

پایان نامه بررسی وضعیت مبتلایان به اگزمای دست از نظر Patch Test در مراجعین به درمانگاه های پوست وابسته به مرکز تحقیقات پوست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مقدمه:

اگزمای دست یک بیماری شایع در کلینیک پوست می باشد بطوریکه شیوع حدود 4/5% را برای آن در نظر می گیرند(1). علل متعددی باعث بروز این بیماری می شوند. گرچه شرح حال و معاینه فیزیکی در تشخیص عامل اتیولوژیک این بیماری کمک کننده می باشد ولی به علت گستردگی عوامل و مواد موجود در محیط زیست انسانها این عوامل معمولاً به آسانی شناسایی نشده و افراد بیمار مدتهای مدیدی از مشکل مزبور رنج می برند. این موضوع بخصوص در نوع آلرژیک تماسی قابل اهمیت می باشد. هر تغییر در شیوه زندگی و کار افراد معمولاً مسئله ای بغرنج است لیکن این امر بسیار قابل قبول تر از تحمل درد و عذاب بیماری پوستی مذکور می باشد (2).

در Patch Test از مواد آلرژن مختلف استفاده می شود. این مواد مختلف توسط نوار پلی اتیلن که کمتر آلرژن است به پوست قسمت فوقانی پشت چسبانده می شود(3).

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


بعد از معلوم شدن نوع آلرژن در Patch Test، بیمار می تواند از آن ماده خاص دوری کند که معمولاً باعث بهبودی درماتیت در فرد مزبور می گردد. البته بعضی از انواع درماتیت مزمن کاملاً بهبود نمی یابد ولی بدنبال اجتناب از ماده آلرژن از شدت بیماری کاسته می شود (2).

دلایل انتخاب موضوع:

1- با انجام این تحقیق به این سئوال علمی جواب داده می شود که در بیماران ایرانی مبتلا به اگزمای دست نتیجه Patch Test در مورد عوامل تشکیل دهنده چگونه است. با جواب به این سئوال امکان شناسایی عوامل موثر در بروز اگزما بوجود آمده و در نتیجه آن درمان یا مواجه بهتری انجام پذیر خواهد بود.

2- انجام این تحقیق از نظر علمی (با تشخیص بیماران دچار اگزمای دست با قرائت نتیجه Patch Test توسط دستیار پوست)، کیت و مواد مصرفی (با امکان خرید

Patch Test توسط مجری طرح) در دسترس بودن تعداد نمونه ها (با توجه به ارجاعی بودن درمانگاه های پوست بیمارستانهای لقمان و بوعلی) وجود دارد.

3- به علت شیوع نسبتاً قابل توجه اگزمای دست تحقیق در این مورد از اولویتهای رشته پوست محسوب می شود.

4- با توجه به مطالب بند 2 تحقیق در مدت 1 ساله قابل انجام می باشد.

5- هزینه انجام طرح در مقابل پاسخی که خواهد داشت (مشخص شدن وضعیت Patch Test در بیماران اگزمای ایران)، ناچیز بوده لذا مقرون به صرفه است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

دلایل انتخاب موضوع… 1

بیان مسئله… 2

بازنگری منابع و اطلاعات موجود… 3

اهداف و فرضیات تحقیق… 13

متغیرها و مقیاس سنجش آنها… 14

روش، تکنیک و نحوه اجرای تحقیق… 16

جامعه مورد بررسی، تعداد و روش نمونه گیری 18

برنامه برای جمع آوری اطلاعات و برنامه آماری 18

مسائل اخلاقی… 19

فرمهای اطلاعاتی… 20

یافته ها… 22

جداول… 24

بحث… 25

نتیجه گیری… 28

منابع 29

...کلیک جهت دانلود...