مقاله شبیه سازی ضریب انتقال حرارت فصل مشترک مذاب – قالب در ریخته گری آلیاژ A356 آلومینیومو مبرد H13

دانلود مقاله با موضوع شبیه سازی ضریب انتقال حرارت فصل مشترک مذاب – قالب در ریخته گری آلیاژ A356 آلومینیومو مبرد H13،

در قالب pdf و در 11 صفحه.

در این مقاله کاربردی، شبیه سازی ضریب انتقال حرارت فصل مشترک مذاب- قالب در ریخته گری آلیاژ A356 آلومینیومو مبرد H13، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. این تحقیق، ضریب انتقال حرارت را برای انجماد جهت دار (رو به بالا و پایین) آلیاژ آلومینیوم A356 مدل سازی می کند. روش اختلاف محدود برای حل انتقال حرارت به کمک تکنیک انتقال حرارت معکوس، جهت مدلسازی ریاضی ضریب انتقال حرارت معادل فصل مشترک قالب- مذاب استفاده شد. برای اندازه گیری دما در اطراف فصل مشترک مذکور 5 ترموکوپل متصل به یک سیستم جمع آوری اطلاعات، 3 تا در مبرد و 2 تای دیگر در مذاب برای ثبت دماها در طول انجماد مورد استفاده قرار گرفتند. تأثیر فشار و محل قرارگیری فصل مشترک قالب- مذاب را روی ضریب انتقال حرارت مورد بررسی قرار گرفت. نمودارهای h-t رسم شدند و دو نمونه منحنی برای تغییرات h در مواردی که فصل مشترک بالا و پایین باشد، پیشنهاد شده.

این فایل به همراه چکیده، متن اصلی و منابع در اختیار شما قرار می گیرد.

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


تعداد صفحات: 11

...کلیک جهت دانلود...