روح چیست و عالم ارواح از نظر قرآن کجاست و آیا روح توضیح علمی هم دارد؟

روح چیست و عالم ارواح از نظر قرآن کجاست و آیا روح توضیح علمی هم دارد؟

چکیده ی مطالب

پرسش : روح چیست؟ و عالم ارواح از نظر قرآن کجاست و آیا روح توضیح علمی هم دارد؟

پاسخ : روح البته به آن شکل که ما آنرا می شناسیم و با آن عادت کرده ایم در قرآن وجود ندارد. در قرآن گفته نشده که ما از روح زنده ایم و وقتی بمیریم روح از بدن ما خارج می شود، یا وقتی روح از بدن ما خارج شد ما می میریم. در قرآن از عالم ارواح صحبت نشده است. در قرآن از بازگشت روح به بدن در روز رستاخیز صحبت نشده است. و قرآن از ما نیز نخواسته که به وجود روح ایمان داشته باشیم یا آنرا بشناسیم. در آیه 85 سوره اسری می خوانیم: « وَ یَسْاَلُونَکَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّی وَمَا اُوتِیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِیلاً = از تو راجع به روح می پرسند. به آنها بگو: روح از امر خدا است و دانشی که به شما داده شده کم است. (یعنی دانشی که به آن می رسید ناچیز است و روح در قلمرو دانش شما نیست).

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


روح انسان

متاسفانه در ذهن بسیاری از انسانها بین ‘جان ‘ و ‘روح’ سردرگمی وجود دارد. دربعضی از زبانها و ترجمه های انجیل کلمات انگلیسی ‘جان’ و ‘روح’ فقط یک معادل دارندکه این امر سردرگمی موجود را تشدید می کند. ‘جان’ اساساً به کلیه اجزاء یک شخص اشاره می کند که گاهی می تواند به ‘روح’ نیز نسبت داده شود. به هرحال، معمولاً بین جان و روح همان گونه که در انجیل بکار رفته تفاوتی در معنی وجود دارد؛ ‘جان’ و ‘روح’ می توانند ‘دو نیمه تقسیم شده’ باشند.

کلمات یونانی و عبری ‘روح به ترتیبRuachوPneuma روح حیات باد ذهن نفس

. خداوند به منظور حفظ موجودات زنده ازجمله انسان روح خود را در کالبد آنها می دمد. این روح خدایی در انسان[بنابراین نشانه نیروی حیات در او می باشد. ‘بدن بدون روح مرده است’ (یعقوب 2:26) ‘خداوند در بینی آدم روح حیات دمیده، به او جان بخشید و آدم، موجود زنده ای شد’ (پیدایش 2:7) ایوب درباره ‘روح خدا در بینی من’ صحبت می کند.(ایوب 27:3 رجوع به اشعیا 2:22) از این رو، روح حیات / زندگی از بدو تولد به ما داده می شود، و مادامیکه جسم خاکی ما زنده است در ما باقی می ماند. زمانیکه روح خدایی از هرچیزی گرفته شود آن چیز فوراً نابود می شود، چون این روح نیروی حیات و زندگی است. اگر[خدا ‘اراده کند که روح و نفس خود را از انسان بگیرد، اثری از زندگی در او باقی نمی ماند و او به خاک باز می گردد. حال اگر فهم داری، گوش کن’ (یعقوب 16-14: 34) جمله آخر بار دیگر اشاره می کند که انسان متوجه می شود که قبول این حضور آشکار ماهیت واقعی اش بسیار دشوار می باشد.

...کلیک جهت دانلود...