مجموعه تست شیمی موادغذایی رشته صنایع غذایی

دسته: علوم پایه

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 210 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 33

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


  • مجموعه تست شیمی موادغذایی رشته صنایع غذایی

توضیحات محصول: آزمون آمادگی کارشناسی ارشد موسسه پارسه – شیمی موادغذایی رشته صنایع غذایی با کلید و پاسخ های کاملا تشریحی در فایل های جداگانه

دانلود مجموعه تست شیمی موادغذایی رشته صنایع غذایی

سوالات شیمی موادغذایی

1) محلول فهلینگ …

1) باعث احیا گلوکز می گردد. 2) باعث اکسید شدن گلوکز می گردد.

3) باسوربیتول ترکیب می گردد. 4) سوربیتول را اکسید می کند.

2) جزء غالب در مواد خشک (Dry matter) شیر گاو، کدام ترکیب زیر است؟

1) لاکتوز 2) چربی

3) کازئین 4) پروتئین های محلول در سرم شیر

3) صمغی که از جلبک ها (علف های دریایی) استخراج و در صنایع غذایی استفاده می کنند، کدام است؟

1) 2)

3) 4)

4) اسولوز (Osulose) به قندی اطلاق می شود که حاوی …

1) گروه آلدهیدی و کتونی باشد. 2) دو گروه کتونی باشد.

3) دو گروه آلدهیدی باشد. 4) یک گروه آلدهیدی باشد.

5) کدام آنزیم فعالیت خود را در aw خیلی پایین حفظ می کند؟

1) آمیلاز 2) پراکسیداز 3) فنل اکسیداز 4) لیپاز

6) ویتامین در اثر اشعه فرابنفش … ساخته می شود.

1) دهید روکلسترول 2) ارگوسترول

3) اکسی کلسترول 4) سپتواسترول

7) در روغن حاصل از Primorse (شب چراغ یا پامچال) اسید چرب … به مقدار زیاد یافت می شود.

1) گاما – لینولینک 2) آلفا لینولینک

3) دلتا – لینولینک 4) اولئیک

پاسخنامه شیمی موادغذایی

1) گزینه «2» صحیح است.

تمام مونوساکاریدها در واکنش با محلول فهلینگ آن را احیا می کند و خود اکسید می شوند و گلوکز هم که یک مونوساکارید است پس در واکنش با محلول فهلینگ اکسید می شوند.

2) گزینه «1» صحیح است.

زیرا مواد خشک شیر گاو که در حدود 12 درصد ترکیبات شیر را تشکیل می دهند شامل قند لاکتوز، پروتئین های محلول شیر، کازئین، چربی، مواد معدنی و … می باشند که در این بین نزدیک به نیمی از مواد خشک شیر گاو را قند لاکتوز به فرم بتا تشکیل می دهد و جزء اصلی آن است.

3) گزینه «3» صحیح است.

صمغ ها گروه وسیعی از پلی ساکاریدها هستند که در صنایع غذایی کاربرد زیادی دارند صمغ ها جزء هتروپلی ساکارید هستند.

4) گزینه «1» صحیح است.

اسولوز (Osulose) به قندی اطلاق می شود که حاوی هر دو گروه آلدهیدی و کتونی به طور همزمان باشد.

5) گزینه «4» صحیح است.

فعالیت اکثر آنزیم ها در aw کم تر از 85/0 متوقف می شود. البته در میان آنزیم لیپاز یک آنزیم استثنایی است که کاهش aw را تا مقادیر 3/0-1/0 نیز تحمل می کند.

6) گزینه «2» صحیح است.

ویتامین که ویتامین گیاهی است از اثر اشعه فرابنفش براگوسترول ساخته می شود و ویتامین، یک ویتامین حیوانی است که از اثر اشعه فرابنفش بر 7- دهیدروکلسترول ساخته می شود.

7) گزینه «1» صحیح است.

در روغن حاصل از شب چراغ، 72 درصد اسیدلینولئیک و 8 درصد اسید گامالینولئیک وجود دارد که اثرات مفید زیادی دارند.

نوع فایل: word

سایز: 210 kb

تعداد صفحه: 33

...کلیک جهت دانلود...