مجموعه جامع از پرسشنامه ها و مقیاس های پرکاربرد روانشناسی (تحصیلی – تربیتی)

این مجموعه یکی دیگر ازمجموعه جامع از پرسشنامه ها و مقیاس های پرکاربرد روانشناسی در زمینه (تحصیلی تربیتی) میباشد این مجمعه همانند مجموعه های قبلی تماما در قالب آفیس word میباشد ولی فایل اصلی به صورت zip میباشد

دسته: آزمون ارشد

بازدید: 4 بار

فرمت فایل: docx

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


حجم فایل: 1832 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 100

  • مجموعه جامع از پرسشنامه ها و مقیاس های پرکاربرد روانشناسی (تحصیلی – تربیتی)
  • پرسشنامه عادت های مطالعه 2 پرسشنامه راهنمای نیازهای جی ان آی 3 آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس 4 راهنمای آزمون آمادگی تحصیلی مترو پالین 5 آزمون انگیزه دئوموهان 6 چرا به مدرسه می روید؟ 7 پرسشنامه استفاده بهینه از وقت 8 راهنمای رغبت سنج تحصیلی شغلی 9 آزمون شکل گیری مفهوم ویگتوسکی

باسلام. این مجموعه یکی دیگر ازمجموعه جامع از پرسشنامه ها و مقیاس های پرکاربرد روانشناسی در زمینه (تحصیلی – تربیتی) میباشد. این مجمعه همانند مجموعه های قبلی تماما در قالب آفیس word میباشد. ولی فایل اصلی به صورت zip میباشد. این مجموعه شامل این پرسشنامه ها میباشد: 1- پرسشنامه عادت های مطالعه 2- پرسشنامه راهنمای نیازهای جی ان آی 3- آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس 4- راهنمای آزمون آمادگی تحصیلی مترو پالین 5- آزمون انگیزه دئوموهان 6- چرا به مدرسه می روید؟ 7- پرسشنامه استفاده بهینه از وقت 8- راهنمای رغبت سنج تحصیلی -شغلی 9- آزمون شکل گیری مفهوم ویگتوسکی

...کلیک جهت دانلود...