تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن (به همراه نمودار)

دسته: آمار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 443 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 67

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


  • خرید و دانلود مقاله تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن
  • دانلود مقاله تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن
  • دانلود و خرید پروژه آمار
  • دانلود رایگان مقاله تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن
  • خرید مقاله تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن
  • پژوهش
  • مقاله
  • دانلود و خرید مقاله تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن
  • پروژه
  • تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن (به همراه نمودار)

تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن (به همراه نمودار)

خلاصه

هدف: تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن.

روش کار: از میان 110 مراجعه کننده به کلینیک بینایی سنجی پس از توضیح کامل پروژه و گرفتن رضایت اطلاعات شامل: سن، جنس گرفته شده و در پرسشنامه مربوطه ثبت گردید.

در مرحله بعد معاینات گرفتن دید بدون عینک، رفرکشن توسط رتینوسکوپ استاتیک، بررسی دید با اصلاح انجام شده و از میان بیمارانی که با اصلاح، دید کامل داشته اند تست حساسیت کانتراست پلی رابسون ابتدا تک چشمی و سپس دوچشمی در شرایط نوری گرفته شد و نتایج بررسی شد.

نتایج: بر اساس آزمون T میزان حساسیت کانتراست چشم راست، چپ و دوچشمی در گروههای سنی مختلف تفاوت معنی داری داشت.

(P-Value چشم راست = 002/0؛ P-Value چشم چپ = 003/0؛ P-Value دوچشمی = 000/0)

نتیجه گیری: از میان فاکتورهای بررسی شده بین سن و تغییرات حساسیت کانتراست ارتباط معکوس وجود دارد به طوری که هر چه سن افزایش می یابد اندازه حساسیت کانتراست کاهش می یابد، همچنین مقدار حساسیت کانتراست دوچشمی بیشتر از تک چشمی مشاهده شد.

در این پژوهش بین جنس، عیوب انکساری اصلاح شده و مقدار حساسیت کانتراست با افزایش سن ارتباطی پیدا نشد.

فهرست:

فصل اول: مقدمه

فصل دوم: مروری بر مطالعات گذشته

فصل سوم: روش کار

فصل چهارم: نتایج

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

...کلیک جهت دانلود...