پروژه ساخت و تولید تیمی-استانی-2 (هشتمین مسابقات ملی مهارت مرحله استانی)

ساخت و تولید تیمیاستانی2 (هشتمین مسابقات ملی مهارتمرحله استانی)

دسته: کتاب

بازدید: 4 بار

فرمت فایل: zip

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


حجم فایل: 158 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 12

  • مرحله استانی)
  • پروژه ساخت و تولید تیمیاستانی2 (هشتمین مسابقات ملی مهارت
  • پروژه ساخت و تولید تیمی-استانی-2 (هشتمین مسابقات ملی مهارت مرحله استانی)

فهرست محتوای پروژه

1. توضیح مختصر پروژه

2. دستوالعمل اجرای پروژه

3. مشخصات فنی پروژه

4. برگ ارزشیابی پروژه

5. لیست مواد مصرفی

6. لیست ابزار

7. لیست تجهیزات کار گاهی

...کلیک جهت دانلود...