شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان درگز (واقع در استان خراسان رضوی)

دسته بندی: علوم انسانی» جغرافیا

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: shp

تعداد صفحات: 1

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد. …

  • استان خراسان رضوی
  • شیپ فایل مرز شهرستان ها
  • نقشه مرز شهرستان ها
  • نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها
  • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها
  • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان درگز
  • نقشه محدوده سیاسی
  • شیپ فایل محدوده سیاسی

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

نام شهرستان

مرکز شهرستان

مساحت شهرستان به کیلومتر

محیط شهرستان به کیلومتر

مساحت شهرستان به هکتار

...کلیک جهت دانلود...