کارآموزی در کارگاه سیم پیچی و نصب تابلو های برق

فهرست

تجهیزات تابلوی NF عبارتند از:

انواع الکتریسته:

تعریف مدار و انواع آن

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


فرکانس:

فرق جریان AC و DC چیست ؟

هادی و عایق

قوانین اهم: ولت – اهم – آمپر

بریکرباکس چیست ؟ Breaker Box

خاصیت روغن در کابل چیست ؟

موارد استفاده بریکرباکس کجاست ؟

انواع نقره ها را نام ببرید:

Jumper چیست و در کجا مورد استفاده است ؟

Jumper بچند طریق صورت می گیرد؟

Pole. Pak چیست ؟

برتری جریان سه فاز چیست ؟

نقطه خنثی در یک ژنراتور چیست ؟

راه اندازی موتور تکفاز به چه صورتی انجام می گیرد؟

جریان القائی چیست ؟

جریان متناوب سه فازه چیست ؟

انواع سیم پیچی موتورهای DC را نام ببرید.

مورد استفاده موتور F. L. P چیست؟

حروف M. O. C نشان دهنده چه می باشد ؟

اتفاقاتی که باعث خرابی و سوختن پیچ موتور می شوند چه می باشد ؟

کار چپقی یا Expliosion pipe د رمبدلهای سه فاز چیست؟

سلیکاجل چیست ؟

کلید های فشار قوی

الف – قطع کننده یا سکسیونر

بررسی عوامل اصلی در قطع و وصل جریانهای مختلف

پ – کلید قدرت

برخی از استاندارد تابلوهای «قدرت و فرمان » فشار قوی و ضعیف

  1. تابلوهای قدرت و فرمان:
  2. تابلو های قدرت:
  3. تابلو های فرمان:
  4. بوشینگ:
  5. مدار فرعی:
  1. دمای هوای محیط:
  2. مقدار اسمی سطح عایق:
  3. جریان ایستادگی کوتاه مدت:
  4. جریان ایستادگی پیک:

پ- مقدار اسمی سطح عایق:

شرایط کار عادی:

قسمت 2 – مقادیر اسمی:

ابعاد تابلو:

اینترلاکها:

اولین رقم مشخص کننده درجه حفاظتی:

طبقه بندی درجات حفاظتی برای تابلوها:

زمین کردن:

کات اوت فیوز – برقگیر

درجات حفاظتی:

تابلوی ان – اف

چگونگی برق و آثار آن

...کلیک جهت دانلود...